Indlela YokuXhumana Nezwi Lakho Kumsindo Womphakathi kanye naku-Metaverse

 

Inkinga eyodwa enkulu ekuxhumaneni iwukukhohlisa ukuthi kwenzekile. – UGeorge Bernard Shaw

Konke esikwenzayo ebhizinisini kuhilela izwi lethu. Imizwa ye-Web2 ne-web3 efana ne-podcasting, ividiyo, nomsindo wokuxhumana nomphakathi (umsindo obukhoma we-LinkedIn, iziteshi zomsindo we-Discord/ividiyo, kanye ne-Twitter Spaces) kuzungeza kulokho esikushoyo nesikuzwayo. Ukuxhumana nge-metaverse ngama-avatar sisebenzisa izwi lethu kubaluleke njengokuzizwisa okubonakalayo. Ezimweni zebhizinisi, mhlawumbe ngaphezulu.

Ungathanda ukufunda ukukhuluma ngamandla nangegunya? Ungathanda ukufunda ukuthi ungenza kanjani abantu abaningi bakunake ngenkathi ukhuluma?

Yebo kunjalo. Sonke siyakwenza.

IZWI LAKHO LIYISIGCAWU SOMCULO Ukuze

uqalise, cabanga ngezwi lakho njengensimbi yomculo. Njengesibonelo, asihambisane nokudlala isiginci. 

Uma ungakaze udlale isiginci ngase ngikunika esami ukuthi usidlalele ekamelweni eligcwele abantu, ucabanga ukuthi kuzokwenzekani?

Abaningi bethu baphila ukuphila ngokudlala iziginci zethu zezwi ngaphandle kokuboniswa ukuthi bazibamba, bashuna futhi bazidlala kanjani izinsimbi zethu. Kulesi sihloko, ngizokwabelana ngamathiphu ambalwa angakusiza ukuthi usebenzise izwi lakho ukuze uxhumane ngempumelelo kakhulu nangokuyengayo ungaxhunyiwe ku-inthanethi emhlabeni wangempela kanye naku-inthanethi kumsindo wedijithali wokuxhumana nomphakathi kanye nezikhala ze-metaverse. 

Ngemuva kokuthi usuqedile ukufunda lesi sihloko futhi ubuyekeze izixhumanisi zensiza engibelana ngazo, uzoba nazo zonke izinto ozidingayo ukuze udlale umculo wakho usebenzisa isiginci sakho sezwi ngendlela ezophoqa abanye ukuthi balalele futhi bathathe isinyathelo.

Okulandelayo izindlela zokuxhumana ngezwi engizisebenzise emashumini amathathu eminyaka adlule enkantolo (yebo, ngiwummeli) ukuze ngizuzele amakhasimende ami amacala esigidi samadola. Ngizokwabelana nezindlela nemiqondo ukuze ngikusize wenze umthelela ohlala njalo ngesikhathi somsindo womphakathi, ividiyo, kanye nezethulo ze-avatar ku-web2 naku-web3.

Sonke singavumelana ukuthi esikushoyo nendlela esikusho ngayo kubalulekile. Sinaleso sivumelwano engqondweni, ake siqale.

YIBA WENA

Okokuqala, ngifuna ube nguwe. Ungazami ukwenza sengathi noma uhlangane nomunye umuntu omthandayo.

Ngenza leli phutha ngesikhathi ngiqala ukwenza umthetho. Kwakukhona abameli abambalwa edolobheni engangibabukele phansi enkantolo ababeyizikhulumi ezinekhono futhi njalo beletha imiphumela emihle kumakhasimende abo. Ngacabanga ukuthi ukuze ngithole imiphumela efanayo ababeyithola, kwakudingeka ngisebenzise amagama abawasebenzisile futhi ngizwakale njengawo phambi kwejaji noma ijaji.

Ngasebenza kanzima ukuze ngifane nabo. Ngazama ukukhuluma ngendlela abakhuluma ngayo. Njengoba ngangizama kanzima, akuzange kuzizwe kungokwemvelo. Ngenxa yokuthi ngangiqamba amanga ukuthi ngingubani nokuthi ngizisho kanjani izinto, umlayezo wami awuzange ubonakale njengoyiqiniso.

Bengizinqoba zonke izivivinyo zami kodwa ngazi ukuthi kukhona okuvaliwe. Uma ngangifuna ukuyisa izinto kwelinye izinga, ngangazi ukuthi ngidinga ukuphakamisa izinga kulokho engangikwenza. Ngakho, ngazinika isikhathi sokufunda okwengeziwe ngobuciko bokuxhumana.

Ekugcineni, ngathola iteyipu ye-VHS (yebo, ngibonisa iminyaka yami) yommeli wecala Gerry Spence, abelana ngendlela akhethe ngayo ngempumelelo ijaji futhi wanikeza isitatimende sakhe sokuvula. Ngokushesha wangibamba ukunaka kwami ​​ngendaba yakhe nendlela yakhe. Wayemuhle. Kuhle kakhulu.

Indlela kaGerry yangithinta ngaso leso sikhathi. Wayengazwakali njengabameli bangaphambili engibashilo. UGerry akazange asebenzise amagama amnandi, futhi waphinda kabili ekubeni yena—ummeli wezwe waseLaramie, Wyoming, egqoke ibhantshi lesikhumba nesigqoko somfana wezinkomo. Ngikhulele epulazini e-Arizona ngakho-ke okungenzeka ukuthi nganginokuningi engikwenzayo ngixhuma noGerry.

Kunoma ikuphi, nga-oda futhi ngabuka amavidiyo akhe amaningi. Ngathenga futhi ngazifunda izincwadi zakhe. Ngifunde indlela yokuzama amacala kwelinye laphambili.

Kamuva ngabhalelana noGerry (ngaphambi kwe-imeyili ne-Internet njengoba siyayazi namuhla), futhi wangitshela ukuthi imfihlo yakhe yokuxhumana yayiwukuba ngokoqobo, ukuba nguye, futhi ahlale ekhuluma ngokusuka enhliziyweni.

Lezi zinto ezimbili, ukwamukela lokho oyikho nokukhuluma ngokusuka enhliziyweni, kuzoba nomthelela kulokho okushoyo, indlela okusho ngayo, nendlela izethameli zakho eziwamukela ngayo umyalezo wakho.

UMSINDO WEZWI LAKHO

Kwenye yezinkulumo ezidume kakhulu ze-TED ezake zaba khona, “Indlela Yokukhuluma Ukuze Abantu Bafune Ukulalela,” u-Julian Treasure wabelana ngezono eziyisikhombisa ezibulalayo zokukhuluma kanye namatshe ekhona amane okukhuluma ngokuphumelelayo ubhekisela ngesifushaniso. SITHUNYELWE. Kunesizathu esihle esenza isethulo sakhe sibe nokubukwa okungaphezu kuka-34M. 

Izono Eziyisikhombisa Ezibulalayo:

1- Inhlebo

2- Ukwahlulela

3- Okubi

4- Ukukhononda

5- Izaba

6- Ukuqamba Amanga

7- I-Dogmatism Amatshe Amakhona

Amane (ISICHOPHO)

H- Ukwethembeka

A- Ubuqiniso

I- Integrity

L- Love

Sicela uthathe imizuzu engu ukubuka ividiyo .

Njengoba kushiwo ngenhla, izwi lakho liyibhokisi lamathuluzi. Uma ubungabeka inani kukho, ngiyaqiniseka ukuthi ungalazisa ikhono lakho lokukhuluma njengokungu-100X inani lentengo yesiginci esibiza kakhulu ongayithenga. Unaleli qiniso engqondweni, kungani ungafundi indlela yokuthuthukisa ukulethwa kwezwi lakho elihle?

Sicela unake izibonelo uJulian azinikezayo uma kuziwa ekubhaliseni (iphimbo eliphezulu neliphansi nesisindo/ukujula), i-timbre (indlela izwi lakho elizwakala ngayo- licebile, libushelelezi, lifudumele), i-prosody (ulimi lwensimbi), ijubane, ukuthula, ukuphakama. , futhi okokugcina, umthamo. Esebenzisa izivivinyo eziyisithupha zokufudumala kwezwi, awabelana ngazo ekupheleni kwevidiyo futhi kuzokusiza ukufudumala amaphaphu akho, izindebe, ulimi, nomzimba.

INQUBO YEZINYATHELO EZISI

-5 Izinkulungwane zeminyaka ziye zasiza abantu ukuba bakhululeke ukuhlala eduze komlilo, bexoxa futhi belalele izindaba. Into elandelayo okufanele uyifunde lapho uxhumana nezwi lakho ukwabelana ngomlayezo wakho ngokuxoxa indaba, ukuguquguquka kwezwi, nezingathekiso usebenzisa le ndlela enezinyathelo ezinhlanu engizabelana ngayo ngezansi. 

Ngifuna ucabange ngesinyathelo ngasinye kulezi ezilandelayo njengokungathi ngasinye siwuchungechunge esigincini sakho sezwi. Umlayezo owabelana ngawo nalokho izethameli zakho ezizokuzwa kuzofika ngendlela ofisa ngayo kuphela uma isiginci sakho sezwi sicushwe ngendlela efanele. Qiniseka ukuthi iyunithi yezinhlamvu ngayinye, noma isinyathelo, sishuniwe futhi siyingxenye yesethulo sakho.

Guqula isethulo sakho futhi wabelane ngomlayezo wakho usebenzisa lolu hlaka lokuxhumana olusebenzayo. 

#1: Yisho inkinga noma khipha ngokucacile nangokufingqiwe. Cacisa ukuthi kungani ulapha nokuthi uzokwabelana ngani.

#2: Qalisa inkinga noma inkinga. Yazisa izithameli zakho ngokunembile ukuthi kungani, uma le nkinga ingalungiswa, izinto zizoba zimbi nakakhulu.

#3: Yisho isixazululo esicacile nesifushane.

#4: Bonisa ukuthi isisombululo sakho sizosiza kanjani izithameli zakho ezithile. Esimeni sami, kuvame ukuba yijaji enkantolo noma iklayenti engibonisana nalo ngendaba.

#5: Qeda ngokubizelwa esenzweni. Akuyona indawo yokuthengisa kodwa “isinyathelo esilandelayo” esifiselekayo, ngakho-ke akukho ukungaqondi mayelana nokuthi yini okumele yenzeke ngokulandelayo.

Inqubo engenhla ingathatha imizuzwana engamashumi amathathu noma imizuzu engamashumi amabili. Kuya emlayezo wakho, izethameli zakho, nokuthi singakanani isikhathi okufanele usinikele kule nqubo.

Isinyathelo ngasinye singadinga izinga elihlukile lokujula, ukuxoxwa kwezindaba, noma ubufakazi bezibalo. Ukuthi udinga ukungena ujule esinyathelweni esisodwa noma ngaphezulu kulezi ezinhlanu kuncike esimweni sakho.

Kodwa njengoba umlayezo wakho ulula noma uyinkimbinkimbi, ungazami ukuwuletha ngaphandle kokudlala iyunithi yezinhlamvu ngayinye kusiginci sakho (izinyathelo #1 ukuya ku-#5) ngentambo efanele ngokulandelana okulungile. Ngiqaphele ukuthi abantu abaningi beqa besuka esinyathelweni sokuqala baye esinyathelweni sesihlanu. Abanekhono lokukhuluma ngomlomo behlisa ijubane futhi badlale iyunithi yezinhlamvu eyodwa ngesikhathi. Manje nawe uzokwenza.

UKUXOXA INDABA KANYE NEZINDIKISO

Lapho ngilalela othile edlala isiginci, ngiyakujabulela ukulalela nokubuka othile eshaya ngokucophelela izintambo futhi edlala ngobuciko izintambo ezihlanganyelwa ngendlela ezuzisayo. Ukuphoqwa ukuthi ulalele othile ushaya izintambo ngokungahleliwe ngokukhetha kwakhe ngaphandle kwenhloso, inhloso, noma ikhono akuyona indlela engifuna ukuchitha ngayo isikhathi sami. Okuhlukile, vele, kungaba uma ngilalela ingane kamakhelwane wami eneminyaka emihlanu ngemva kwesifundo sayo sokuqala. Ngizoba nesizotha futhi ngimamatheke kukho konke okwenziwayo, kodwa cishe ngeke ngicele i-encore.

Lapho ukhuluma, ukusebenzisa izindaba nezingathekiso kuyindlela yokugwema ukuzwakala njengengane kamakhelwane engenalwazi ezama ukudlala isiginci okokuqala ngqa.

Kule ngxoxo yevidiyo, uChris Lema wabelana “Amathiphu angu-7 okuxhumana okungcono ku-Zoom.” UChris uyisikhulumi esinekhono nokuxhumana. Yonke indlela abelana ngayo kule vidiyo ingasetshenziswa ekuxhumaneni ngezwi ngomsindo womphakathi nama-avatar.

Kule podcast, Ryan Foland wabelana ngendlela yakhe enamandla yokuxhumana engu-3-1-3 futhi ukukhombisa ukuthi ungaqala kanjani izingxoxo ngezimpendulo ezidonsa amehlo, nezikhumbulekayo. Ngakolunye uhlangothi, uRyan uphinde wadweba isibalo senduku yokuxhumana phezulu kwalokhu okuthunyelwe. Pretty cool kwesokudla?

Ukuqhubekela phambili, zama ukusebenzisa indlela kaRyan 3-1-3 ukuze ubambe ukunaka kwabanye ngokushesha lapho uqala ukuxhumana kwakho okulandelayo komsindo. Ngiyakwethembisa kuzosiza ukuqala ingxoxo.

Encwadini yami ethi, “The Ultimate Guide to Social Media” ngihlanganyela izahluko eziyishumi nambili ezigxile kwezokuxhumana. Iningi linikelwe ngabangane bami abangongoti.

UCarmine Gallo wabhala isahluko 35, esinesihloko esithi “Imithetho Engaphulwa Eye-3 Yokuxhumana Kwezokuxhumana.” Kulabo abangamazi uCarmine, ungumbhali wencwadi ethengiswa kakhulu ethi “Khuluma Njenge-TED: Izimfihlo Eziyisi-9 Zokukhuluma Komphakathi Zemiqondo Ephezulu Emhlabeni.”

Esahlukweni sakhe, uCarmine ubonisa ukuthi nakuba amathuluzi okuxhumana eshintshile ngenxa yobuchwepheshe bedijithali, indlela abantu abacubungula ngayo ulwazi ayikashintshi. Ungena ajule ekuqondeni ukuthi kungani imizamo yethu yokukhulumisana kufanele ihlanganise (1) ukuba nemizwelo, (2) inoveli, (3) nokukhumbuleka. Ngenxa yokuthi okutholwe nguCarmine kusekelwe ezingxoxweni zakhe nezikhulumi eziphezulu ze-TED ezingama-200, ngaqala ukusebenzisa amathiphu kaCarmine ngokushesha ekuxhumaneni komsindo nokuxhumana kwe-avatar. Basebenza kahle!

Isingathekiso sokuthi uchwepheshe wezokuxhumana, Anne Miller ukwabelana nami ngobusuku bangaphambi kwengxabano yokuvala kwangisiza ngecala lamajaji esigidi samadola leklayenti lami. Ecaleni lami, inkampani yommangalelwa yeqe izinyathelo ezithile zokuphepha okwaholela ekubulaweni kwendodana yeklayenti lami.

Phakathi nengxabano yami yokuvala, ngenkathi ngibambe ipeni lami njengesibhamu, ngiphotha ikamelo elicatshangelwayo, bese ngiyiphakamisa ekhanda lami futhi ngidonsa isibhamu, ngabonisa ijaji lami ukuthi ummangalelwa udlale “i-roulette yaseRussia” ngokuphila kweklayenti lami.

Lesi singathekiso esilula sathintana nejaji lami.

Ngemva kwesinqumo, omunye wamajaji wangitshela ukuthi ayelokhu ebuyela esingathekisini se-roulette saseRussia phakathi nezinsuku zabo ezimbili zezingxoxo. Kwahlala emiqondweni yabo kuhle koshingamu onamathele phansi esicathulweni sabo. Abazange bawakhumbule wonke amaqiniso nobufakazi becala, kodwa bakhumbula ukuthi lesi singathekiso sasibenza bazizwe kanjani.

Ngixoxe no-Anne kulesi siqephu se-podcast, “Umlutha! Kungani Izingathekiso Kufanele Zibe Ingxenye Yawo Wonke Amasu Wezokuxhumana Zomphakathi!” Yimizuzu eyi-18 yegolide elimsulwa. Ngicela uyilalele.

SEBENZISA UKUHAMBA

Naka ukunyakaza nendawo ye-avatar yakho.

Ngisakhula, umngane womndeni, uTravis Edmonson, wayehlala nathi ehlobo epulazini lezivakashi zomndeni wami eTucson, Arizona. Wayengumculi okhokhelwayo nomdlali wesigingci. Ngesikhathi uTravis edlala, ubengavele ame esiteji. 

I-Malagueña Salerosa ingenye yemidlalo ekhumbulekayo awabelana ngayo nezivakashi lapho kusha khona umlilo ebusuku. Akukhona nje ukudlala kwakhe isiginci kanye nezwi okwenza ingoma ikhetheke. Kwakuyinkulumo yakhe.

Ngenkathi umlilo uvutha futhi izinkuni ziqhekeka endaweni yokucima umlilo, izivakashi zazizwa umculo nezwi elithambile elivela ebumnyameni. Njengoba imizuzu idlula, umculo kanye nezwi likaTravis kancane kancane liya ngokuya lizwakala njengoba ehamba ebusuku engena ekukhanyeni komlilo. Chofoza dlala kuvidiyo ye-YouTube engenhla. Vala amehlo akho nesithombe uhlezi eduze komlilo, uzwa Travis ecula i-Malagueña Salerosa.

Njengoba nje uTravis evumele ubusuku obumnyama basogwadule, umlilo ogqamile, kanye nomnyakazo wakhe wokudala umzuzu womlingo engisawukhumbula kuze kube yilolu suku, kufanele futhi wengeze ulimi lomzimba nokunyakaza ezingxoxweni zakho eziguquguqukayo nezethulo.

Sebenzisa izingalo nezandla zakho ukuze ugcizelele amaphuzu abalulekile. Uma ngikwi-metaverse, ngibona ama-avatar amaningi ebheke kude kwezinye i-avatar ababa nezingxoxo nazo. Akuyona into enkulu, kodwa izinto ezincane zingenza umehluko omkhulu.

Kuhlala kungcono kakhulu ukuzungezisa isithombe sakho ukuze uthintane nezithameli zakho. Uma usebenzisa ihedisethi efunda ubuso bakho, izindebe, nomlomo wakho, phinda kabili isimo sobuso bakho okukhulunywa ngaso ngesikhathi sangempela nge-avatar yakho.

SEBENZISA AMACHASHAZA ANCHOR

Ingabe usebenzisa izindawo okusetshenzwa kulengwa kuzo ngenkathi uvela njenge-avatar ku-metaverse? Uyazi ukuthi ayini ama-anchor spots?

Ecaleni, lapho ngikhuluma ngento ebalulekile ecaleni lami, ngokuvamile ngizoma endaweni yenkantolo phakathi kwejaji nejaji lami. Ngifuna ijaji libone umuntu onegunya phezu kwehlombe lami ngenkathi ngikhuluma. 

Ngokungaqondile futhi ngenkathi ngisebenzisa zonke lezi zindlela zokuxhumana ezingenhla, ngigcina ngibe umuntu onegunya lapho ngihamba futhi ngima kule ndawo kanye noma kabili ngosuku phakathi necala lamasonto amabili, ngabelana ngemibuzo, izimpikiswano, nobufakazi.

Uma nginenkinga engalungile endabeni engidinga ukuxoxa ngayo, ngizoma ekugcineni kwebhokisi lamajaji. Yilapho nginciphisa khona ngize ngichithe ubufakazi bolunye uhlangothi noma ngibeke izimbobo ecaleni labo.

Ngokunganaki, okwenzekayo ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngokusebenza zombili iziphetho zebhokisi lamajaji, amazwi ami, izenzo, kanye nesimo sendawo ijaji ukuze libeke isisindo esifanele kulokho abangizwa ngikusho.

Izikhulumi ezinolwazi zenza okufanayo esiteji ngamabala okubamba ihange. Kungenzeka awukaqapheli, kodwa lapho beya kwesokudla futhi bema eduze kwento noma isixhaso, bakhuluma into eyodwa. Kuthunyelwa omunye umyalezo uma sebeya komunye umkhawulo wesiteji. Ukusebenzisa kwabo izindawo okusetshenzwa kulengwa kuzo kwenziwa ngenhloso.

Kungakhathaliseki ukuthi usendaweni encane ebonakalayo noma unikeza isethulo ekamelweni elikhulu lenkomfa elisingathwa yi-metaverse noma esiteji, qaphela ukunyakaza kwe-avatar yakho ngazo zonke lezi zizathu. Uma uzilolonga futhi wenza izinto ngendlela efanele, uzoshiya izethameli zakho zizwe sengathi zilalele i-Malagueña Salerosa okokuqala ngqa ngenkathi zihlezi emlilweni zibuyela epulazini.

ISIPHETHO


Izwi lakho yisiginci. Ungavele uyivumele ihlale ekhoneni legumbi lakho. Kunalokho, funda ukubamba, ukushuna nokudlala izintambo. 

Engeza intambo entsha noma igama kwelinye bese uqala ukufunda nokudlala imilayezo ekhumbulekayo. Hlanganisa amagama akho nemishwana ngendlela efanele nangengxube efanele bese unikeza izethameli zakho isethulo futhi wabelane ngendaba yakho. Bazokhumbula okushilo nendlela obenze bazizwa ngayo isikhathi eside kakhulu.

Izindlela, amathuluzi nezinsiza engibelana ngazo kulesi sihloko zizokusiza ukuthi usebenzise izwi lakho ukuxhumana kangcono. Uma uzinika isikhathi sokufunda lawa masu alula kodwa afakazelwe, bese uwasebenzisa ngokuzayo uma unomsindo wokuxhumana nomphakathi noma ku-metaverse, uzoheha kakhulu, ukholise futhi ugqame.

Jabulela uhambo lwakho olusha lwezwi, futhi wenze isethulo sakho esilandelayo sibe ubuciko obuhle!

Mitch Jackson, Esq.

 

%d bloggers like this: